Bezwaard?

 In mededelingen

Sommige ouders voelen zich soms bezwaard dat we als team volledig gratis knippen. We vertellen dan dat we dit project echt vanuit ons hart doen. In de ‘knipperij’ staat overigens een collectebus. Ouders die iets minder krap zitten vinden het vaak toch fijn als ze naar draagkracht een kleine bijdrage kunnen doen. Deze donaties komen volledig ten goede aan de Katwijkse Voedselbank.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search